Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar!

Onderzoekscongres Langdurige zorg op 10-2-2020 met ruim 700 deelnemers. Verslag: https://zoekhetuit.verslagvandedag.nl/

Mooie, inhoudelijk inspirerende key-notes, waarvan de bijdrage over palliatieve zorg van longarts Sander de Hosson het meest aansprekend was. De sterke bijdrage van Marjolein den Ouden benadrukte het belang van burgerbetrokkenheid bij onderzoek. Veel workshops en masterclasses vulden het programma. uitwisseling tussen hen die in de praktijk werkzaam zijn en onderzoekers rondom de vragen naar toepasbaarheid van onderzoek. Den Ouden sloot af met deze quote.