YC kent strategisch- en beleidsadvies, bijvoorbeeld bij …

  • Realiseren van zorginhoudelijke doelstelling(en) in een complexere context
  • Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid
  • Verbindend werken tussen ‘zorgdomeinen’, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven
  • Aanpak methodisch werken
  • Aanpak zorg-ethisch beleid
  • Realiseren van accountability: kernwaarde en kernfunctie in professionaliteit
  • Oplossingen voor specifieke zorgvragen van zgn ‘doelgroepen’
  • Versterken van ‘kracht en meerwaarde’ van de organisatie, netwerk of belangengroep
  • Opbouw van netwerken rondom gelijkwaardigheid, gelijke rechten, diversiteit en inclusie

Met YC haal je geen adviseur in huis, maar een mee- en doordenker.

We pakken, procesgericht, de verantwoordelijkheid gezamenlijk, geven richting en helpen veranderend te denken en te doen.

Dat lukt niet zonder focus op en helder te krijgen wat speelt, wat gewenst is en wat nodig. Dat betekent een heldere, soms scherpe analyse en methodische werkwijze die past bij de vraag. Door samen scherper te ‘kijken’, ontstaan mogelijkheden en innovaties die er toe doen.

Vaak blijken overigens veel capaciteiten en bronnen aanwezig maar niet ‘aan te staan’.

Altijd centraal: Waar lig je wakker van? Een goede nachtrust is noodzakelijk!

Meer informatie of contact? Bel 06 18 01 33 25 of stel uw vraag.