YouCare is een initiatief van Jac de Bruijn en neemt de privacy van gebruikers van YouCare uitermate serieus.

De AVG (algemene verordening persoonsgegevens) is standaard uitgangspunt.

Bij YouCare worden voor gebruik van Advies, Coaching, Vorming en Inspiratie  algemene persoonsgegevens verzameld.

Dat geldt voor:

 • voor- en achternaam
 • voorletters
 • functie(s)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • eventuele registratienummers (bijv. tbv accreditatie)
 • organisatienaam
 • factuuradres
 • e-mailadres van crediteurenadministratie

Gegevens worden beveiligd bewaard (niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 7 jaar) en gebruikt tbv:

 • Offerte/Factuur
 • Lijst(en) van deelnemers/participanten
 • Delen en toezenden relevantie informatie
 • Bevestigingsberichten
 • Contact tbv vragen/calamiteiten
 • Waar van toepassing: tbv verslaglegging, opleidingsdossier, resultaten e.d.
 • Presentie tbv accreditatie(s)
 • Algemene informatie vanuit YouCare

Persoonsgegevens worden alleen dan aan derden verstrekt onder voorwaarden van uw instemming dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bewaartermijn coachingdossiers: deze worden in de regel, cf. de beroepsgroep 15 jaar bewaard.

Men heeft recht op inzage in dossiers, cq. recht op een afschrift van dossierinformatie. In algemene zin heeft gebruiker van YouCare zicht op het dossier, heeft het recht er aan toe te voegen, cq. delen op verzoek te vernietigen.

Voor meer informatie: neem gerust contact op met YouCare.

 

Meer informatie of contact? Bel 06 18 01 33 25 of stel uw vraag.