“De inzet van een samenleving op zorg, is altijd ingebed in een steeds veranderende context van waarden.”

YC wil als werkplek  …

 • aan de kant staan van zorgvragen uit de praktijk, voor zorgvragers en zorgverleners, voor teams en onderwijs;
 • open en kritisch meedenken én verder denken met en voor organisaties, maatschappelijke bewegingen, netwerken gericht op effectieve verantwoordelijkheid (accountability);
 • bijdragen aan strategische oplossingen;
 • zorgethische vraagstukken over zorg en samenleven daarbij niet uit de weg gaan;
 • onafhankelijk en contextueel ingebed (niet ‘out of the blue’ dus) met aandacht voor zorgprocessen en kwaliteit van zorg;
 • ondersteuning geven in methodisch denken en werken binnen teams en organisaties, dan wel het werken met methodieken zelf.

Dit kan in allerlei creatieve vormen, stevige reflectie, netwerken en samenwerkingsverbanden, maar ook prima door WAT (‘working apart together’), als dat beter uitkomt!

Samenwerking

In de praktijk wordt voor projecten samengewerkt met professionals op verschillende gebieden. Zoals …

Verander- en projectmanagment: Corine van Die, https://www.linkedin.com/in/corine-van-die-b9061221/ en https://www.taieki.nl/

Coaching en training: Marijke Doevendans en Judith Coolen, https://www.mind4care.nl/; Bianca Vugts-de Groot http://www.biancavugts.nl/

Advies, coaching en training: Greet de Bruijn https://www.gotogdb.nl/ en https://www.loyaalleven.nl/

Communicatieadvies, tekstschrijver: Don Croonenberg http://thebitterend.nl/

 

Work in  Progress

Actief aan de slag, bijvoorbeeld met …. 

Feestelijk Lustrum AVG specialisme

Met een inspiratiesessie/workshop bijgedragen aan een mooie lustrumviering dat als thema had:

“Medisch leiderschap: de AVG aan zet!”

Met een energieke dagvoorzitter Remko van der Drift die ons leerde over groei-mindset en het trainen van onze faalspieren.

Een boeiend tafelgesprek met vertegenwoordigers van beroepsvereniging (Matijn Coret ), AVG opleiding (Hanneke Veeren) en de leerstoel geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten (Dederieke Festen ) over trots zijn op ons vakgebied, over de aktieve beroepsgroep en over groei.
Heleen Evenhuis werd geïnterviewd over haar publicatie “Linksom en Rechtsom” over de aanloop naar het specialisme. Over een stip op de horizon hebben en ervoor gaan, zo nodig buiten de gebaande paden. Rina Bijleveld hield een inleiding over medisch leiderschap en stelde ons voor aan FRED (focus, resoluut, empathie, doorzetten).

Ook Froukje Verdam , Moniek de Boer, Sander de HossonMarjan FischerGerjanne Vlasveld , Prof. Dr. Geraline Leusink, MD PhD MBAHettie SuurdMaaike Langerak deelden kennis en inspireerden in deelsessies.

Publicatie ‘Mentale Vooruitgang’

Vanuit een breed opgezette denktank, waar ik vanuit Koplopers in de Zorg http://www.koplopersindezorg.nl/ aan deelnam, zijn de resultaten gepresenteerd in een uitgave van een boek.

Het boek is overhandigd aan staatssecretaris Paul Blokhuis in een bijeenkomst bij GGzE door Joep Verbugt en Kees Kraaijeveld.

Met een officieel moment is een begin gemaakt van een beweging die in gang is gezet om mentale vooruitgang te bevorderen in de samenleving. Al direct kan er een verbinding worden gelegd met het Preventieakkoord dat nu in de maak is.

Info: https://www.argumentenfabriek.nl/nl/mentalevooruitgang

Jacobine Geel leidde de digitale middag in gesprekken met de deelnemers.

Nascholing wetenschappelijke ontwikkeling gedragswetenschappen voor NVAVG

Artsen voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking (AVG) werken nauw samen met gedragskundigen (orthopedagogen, psychologen). Daarvoor is het zinnig om bij te scholen over wat zich op het gebied van de gedragswetenschappen afspeelt.

Een intensieve nascholing helpt. Uitgangspunt vormde de ‘richtlijn voor probleemgedrag bij volwassnene met een verstandelijke beperking’  van de beroepsgroep NVAVG, te vinden op de site https://nvavg.nl/richtlijnen/

En altijd zijn deze artsen sterk gemotiveerd en betrokken. Goed werk!

Training over Licht verstandelijke beperking @NAS

In opvang en ondersteuning van vluchtelingen komt de vraag naar voren in welke mate er rekening gehouden met licht verstandelijke beperking. Daartoe een korte training op maat! Van belang om niet alleen naar intellectueel niveau te kijken, maar naar het geheel van functioneren en aan de slag met een werkbare beeldvorming. Vluchtelingen hebben nogal wat te verstouwen gekregen namelijk!

Kwaliteitstoetsing

Het onafhankelijk toetsen van kwaliteit van zorg en kwaliteitsrapportage is niet alleen noodzakelijk, maar blijkt steeds weer bijzonder verrijkend en inspirerend! Kwaliteit van zorg komt in beeld aan de hand van verhalen, ontmoetingen en concrete gegevens! Het gesprek erover is open en draagt bij aan strategisch denken en werken. Zo recent een kwaliteitstoets mogen doen bij PSW, op zorg en welzijn gerichte organisatie in Limburg, zie: https://psw.nl/

Gastdocent ErasmusMC opleiding AVG

Als gastdocent op de opleiding ‘artsen voor verstandelijk gehandicapten’ (AVG) aan het ErasmusMC – over thema medisch leiderschap mogen geven. Van belang om vanuit persoonlijk leiderschap verbinding met medisch beleid en organisatiebeleid, onderlinge communicatie en integraliteit te realiseren. Mooi om weer een groep AIOS gemotiveerd aan het werk te zien! Mooie opleiding!

Gastcollege Universiteit voor Humanistiek

Een gastcollege mogen verzorgen over organisatie en ethiek op de UvH. Centraal staan de dilemma’s die zorgorganisaties treffen te midden van de marktwerking. We staan tussen product en daad, met de sociaal-ethische uitdagingen die o.a. Tronto verwoordde: van wealth care naar health care.

@Twitterrespons Pieter Dronkers @PieterDronkers

  Doetank Stichting Corona Wonen

Initiatiefnemer: Guus Bannenberg, voorzitter raad van bestuur Tragel Zorg

Inzet: Verbindende brug tussen wonen, zorg en arbeidsmarkt voor de ouderenzorg.

Werkwijze: Doetank! Actief ingerichte bijeenkomsten voor het realiseren van werkbare woon-zorgvormen voor ouderen.

Er worden veel rapporten geschreven en her en der verschijnen inmiddels allerlei woonvormen, vaak privaat gefinancierd. Soms wordt er rekening gehouden met innovaties. Het gaat met horten en stoten. De doetank is actie-gericht en wil vanuit eigen ervaringen een verbreding realiseren. Interesse? Let me know!

 

Nieuwe publicatie binnen!!! Op je blauwe ogen. Verbinden en vertrouwen in de zorg.

Samen met medewerkers en ervaringsdeskundigen uit de zorg (Ouderenzorg, VG, jeugdzorg, GGZ).

“Het is onmogelijk om het er niet over te hebben: verbinden en vertrouwen in de zorg. We vertrouwen soms blindelings, volstrekt naïef of vanuit noodzaak omdat we ons afhankelijk voelen. Of geloven we gewoon echt dat de ander doet wat beloofd wordt? Verbinden en vertrouwen zijn sleutelwoorden in de zorg. Als ergens, dan daar en juist nu! De tijd waarin een pandemie ons treft. In deze bundel vind je alledaagse ervaringen, gedachten en ideeën over verbinden en vertrouwen in de zorg.

Daarbij speelt de manier van kijken, de bril die wordt opgezet wanneer je de ander ziet. Dan maakt het uit of je medewerker bent of je bent degene die zorg of ondersteuning krijgt. Beiden krijgen hier een plaats: medewerkers met verschillende achtergrond en opleiding beschrijven hun persoonlijke ervaringen, hun kwetsbaarheid en hun positieve momenten. Dat geldt ook voor een aantal ‘ervaringsdeskundigen’, hun belang wordt steeds groter in de zorg.

Cliënten, de zorgvragers, vertellen elk, zelfs met hun eigen moeder samen, persoonlijke verhalen en de wijze waarop verbinden en vertrouwen bepalend zijn geweest voor het slagen van hulp en zorg.

Het thema is zorgbreed, of je nu in de jeugdzorg werkt, als verpleegkundige in de ouderenzorg, behandelaar in de GGZ, of in de zorg aan mensen met een beperking.

Lees recensie: https://www.ouderscentraal.nl/ervaringsverhalen-interessant-voor-elke-hulpverlener/

Deze bundel wil vanuit de praktijkervaring een hart onder de riem zijn en een handvat: het staat bol van tips en aanbevelingen! Dat helpt voor de alledaagse zorg, bij intervisie of supervisie en is een onmisbare bron voor opleiding en training!”

En: bestelbaar bij de uitgever SWP!!!

https://www.swpbook.com/boek/2230/op-je-blauwe-ogen

Cover: Cover-Opjeblauweogen-9789088509605

Ambassadeur Butterfly Effect – inzet op Tiny Houses voor vrijwilligers in de zorg!

Op verzoek van Butterfly Effect http://www.butterflyeffect.nl ga ik me inzetten als ambassadeur!

Ik ben enthousiast over het denkmodel en de concrete toepassing ervan: letterlijk vrijwilligers dichtbij de zorg brengen, maar ook omgekeerd: de zorg komt dichtbij vrijwilligers!

Tiny houses op zorglocaties realiseren draagt naar mijn idee bij aan een menswaardige zorg en een meer inclusieve zorglocatie. Daarmee is er een sterke inhoudelijke strategische meerwaarde.

Bijzonder vind ik ook de meerwaarde voor professionals en vrijwilligers zelf, als een vorm van zingeving waarin vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten.

De eerste 3 tiny houses heeft Cello gerealiseerd, Prisma is inmiddels overgegaan tot plaatsing, Oro zal volgend jaar starten. Maar veel breder intussen is de inzet ervan bekend geraakt en wordt in de ouderen- en gehandicaptenzorg het concept omarmt.

In Brabant krijgt dit een volle vlucht en een stevige doorontwikkeling. Maar liefst 100 tiny houses worden gerealiseerd en zorgorganisaties zijn al actief aan de slag. Mooi om daar als ambassadeur aan te mogen bijdragen!

https://www.brabant.nl/subsites/weekvanhetwonen/vernieuwende-woonvormen/butterfly-effect

Butterfly Effect ontzorgt organisaties door een heel praktisch concept. Dat werkt aanstekelijk.

Meer weten? Mooie site en informatie: https://butterflyeffect.nl/ 

Op LinkindIn 24-11-2020

Stijn van Kreij  Stijn van Kreij• 1stoprichter Butterfly Effec

Stop de persen! 🚀😅🚀 Per 1 december starten Amarant en Butterfly Effect NL een verkenning naar het plaatsen van tiny houses voor vrijwilligers op het Daniël de Brouwerpark in de Gemeente Tilburg!


Dank aan Suzan WillemsPeter van den Broek en ronald helder voor het vertrouwen. En aan Egbert Reijnen en Jac de Bruijn voor hun ambassadeurschap! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 En dank aan Ralf Embrechts voor het doorsturen van dit bericht!
#brabant #socialimpact #tilburg #vrijwilligers #tinyhouses

Coördinatie Beweging 2025 met Agenda voor de toekomst van de zorg.

Gewerkt aan de onderliggende publicatie aan de hand van interviews met 35 hoogleraren uit het gehele zorgveld.

Flyer Agenda van de Toekomst 2020-A5

bestelbaar bij: https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/agenda-voor-de-toekomst

Initiatief vanuit Koplopers in de zorg.

De zorg is deze tijd vol in beeld, en op alle domeinen. Beweging 2025 heeft de uitdaging opgepakt om met behulp van kennis en expertise een agenda v00r de toekomst op te stellen. Dit jaar gaan we daarmee concreet aan de slag in zorgtafels! De uitkomst moet concreet worden in een: een maatschappelijke en politieke opgave! Wil je aanhaken?

Info: https://www.agendavoordetoekomst.nl 

Publicatie van de Agenda van de toekomst in oktober 2020 gereed, met voorwoord van Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, RVS.

http://C:\Users\hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QDVU8QO6\email.mht 

Als lid van de Raad van Advies richt ik mij in het bijzonder op kwetsbare groepen in de samenleving. Opvallend genoeg zijn er dat veel, en willen ze eigenlijk niet zo gezien worden.

Consultaties

zoals …

Second opinion bij Strafbepaling jongere op niveau van LVB

Een onafhankelijk advies, second opinion, naar aanleiding van een rechtszaak: wat is passende inzet op een strafbepaling voor een jongere (LVB)?

Daarbij speelt weging van risicofactoren op diverse domeinen (gezin, vrije tijd, school, gedragsrepertoire, etc) alsmede de kwaliteit van de maatregel: past deze bij wat de jongere aankan? Hoe draagt de maatregel bij aan een voorkomen van herhaling? En is de maatregel valide?

Juist voor jongeren die in begrip en sociale aanpassing het lastiger hebben, wegen maatregelen meer specifiek op hun toegevoegde waarde!

Bij Corona

Bij een veranderend gedragsbeeld van bewoners na constatering van corona: wat speelt hier en wat is het perspectief?

Van belang om naar de context te kijken, met name naar veranderingen in wijze van ondersteunen of begeleiden, de stijl die gebruikt wordt, de wijze van contact maken, de helderheid (of minder helderheid) in communicatie, invloeden van buitenaf, de rol van het eigen netwerk en wat daarin veranderde.

Dat geldt ook voor de dagelijkse invulling, orde, werk of dagbesteding. Welke veranderingen werken hier ten goede?

Juist in de huidige situatie liggen aanknopingspunten voor een perspectief wanneer we nauwkeuriger naar de omgevingsfactoren kijken!

Behandeladvies bij depressie

Depressie komt veelvuldig voor. Niet altijd gaat het om een geclassificeerd psychiatrisch beeld (DSM) maar is er wel sprake van langdurige depressieve klachten en aldus een niet florerende persoonlijke geschiedenis. In deze situatie betrof het een behandeladvies bij een jongeman, met al ruim 20 jaar negatieve ervaringen over zichzelf. Er valt uiteraard meer te zeggen, ook in aanpak zijn er variaties mogelijk. In deze situatie was mijn advies een ACT traject bij de GGZ. Assertive Committment Therapy is een evidence based behandeling, juist ook bij depressie. Info zie o.a.: https://www.actinactie.nl/wat-is-act/

Second opinion bij Autisme

De inzet van wat nodig is bij een jongere met LVB en ASS. Een breed spectrum dat niet altijd herkenbaar is en waarbij niet altijd eenduidig een ondersteuningsbeleid voor gerealiseerd kan worden.  Afwegingen rondom methodische inzet, in combinatie met medicamenteuze ondersteuning (wel of niet?) en systeemelementen spelen een rol. Een bredere analyse helpt en biedt perspectief.

 

  K2 Challenge Jury jeugdinitiatieven

 

Op 11 november vindt de voorronde plaats van de K2 Challenge Voor de jeugd. Op 2 december was het dan zover: de finale!

Initiatieven die bijdragen aan het welzijn en maatschappelijke support voor kinderen en jongeren krijgen een kans.

Na alle pitches was de eerste winnaar ‘Buurthelden’. Een sterk en maatschappelijk prachtig initiatief om op wijkniveau kinderen en jongeren betrokken en weerbaarder te maken. Welzijn, jeugdwerk en politie werken hierin proactief en laagdrempelig samen.

Terechte winnaar en niet de enige. Mooi om als jurylid te mogen meedoen.

De winnaars verdienen ondersteuning en navolging. Je vindt ze terug op: https://www.k2challenge.nl/

 

Adviesraad compleet en Robert Schalock schrijft voorwoord!

Voor de Engelstalige uitgave van het ‘Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking’ schrijft Robert Schalock het voorwoord en is een vijfkoppige internationale adviesraad (advisory board) gevormd.

Robert L. Schalock was prior to his retirement Professor and Chair of the Department of Psychology at Hastings College, Nebraska, USA. He is currently Professor Emeritus from Hastings College. He is also Adjunct Professor at the University of Kansas (Life Span Institute and the Beach Center on Disability), University of Salamanca (Spain): Chongquing Normal University (Mainland China), and University of Gent (Belgium). He is also President of Bob Schalock and Associates-Planning and Evaluation.

Dr. Schalock has participated in the Editorial Boards of a number of different journals, including the American Journal on Mental Retardation (now American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities), Jr. of Policy & Practice in Intellectual Disabilities, Evaluation and Program Planning, Mental Retardation (now Intellectual and Developmental Disabilities), and Jr. of Intellectual Disability Research.

Bob has been Member and Chair of the Board of numerous associations and is a former President of the American Association on Mental Retardation. He is a member of a number of Committees of the American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (formerly American Association on Mental Retardation): Terminology and Classification (Chair), Supports Intensity Scale, Children’s Supports Intensity Scale, and Diagnostic Adaptive Behavior Scale. Dr. Schalock has published numerous books and articles on personal and program outcomes, the supports paradigm, adaptive behavior, clinical judgment, and quality of life. He also travels across the world consulting on human service issues.

De Advisory Board is samengesteld, bestaande uit deskundigen uit Duitsland, Engeland, België en Nederland. Zij gaan de redactie begeleiden in de opzet van het internationale handboek dat door Pavillion zal worden uitgegeven.

Advisory Board

Anton Dosen. Bijzonder hoogleraar psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking Radboud Universiteit Nijmegen, psychiater. Sinds meer dan dertig jaar werkt hij aan de ontwikkeling van  psychiatrische diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, met bijzondere aandacht voor emotionele ontwikkeling. Daartoe ontwikkelde hij een schaal, de SEO, die inmiddels in diverse landen gebruikt wordt. Tevens geeft hij leiding aan diverse postacademische cursussen en (inter)nationale projecten voor bevordering van de geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking.

Angela Hassiotis. Hoogleraar Psychiatry of Intellectual Disability) aan de UCL (London) en Camden Learning Disability Service, met een breed aandachtsveld voor mensen met een verstandelijke beperking (ID): onderzoeken naar daders met ID, epidemiologische studies van ouderen met ID (met en zonder downsyndroom), evaluatie van psychologische interventies voor uitdagend gedrag en CGT voor veelvoorkomende psychische stoornissen, meting van stigma en de impact ervan op welzijn.

Mark Hudson. Klinisch psycholoog bij AutismEastMids en universitair docent UniofNottingham. Bijzondere aandachtsgebieden zijn ontwikkelings- en relatiegebaseerde benaderingen voor mensen met ID en autisme, emotionele ontwikkeling, gehechtheid en ontwikkelingstrauma bij jongeren met een verstandelijke beperking, neurologische ontwikkelingsproblemen en jongeren die in het zorgsysteem zitten. Daarbij werkt hij met gezinnen met behulp van videofeedback en systemische gezinstherapiebenaderingen.

Filip Morisse. Zorgmanager in het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent. Meer dan 25 jaar ervaring in de psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking. Thans aan het promoveren op de SEO-R. Daarnaast adviseur opleidingen en diensten in Vlaanderen en Nederland en leidende rol in SEN-SEO-project in Vlaanderen.

Tanja Sappok. Hoofd departement voor psychiatrie, psychotherapie en psychosomatische aandoeningen en leidinggevende Autisme aan het Koningin Elisabethziekenhuis in Berlijn. Adviseur/consultant neurologie, psychiatrie en psychotherapie en lector aan het academisch ziekenhuis Charité in Berlijn. Oprichter van het Netwerk of Europeans on Emotional Development (NEED). Haar wetenschappelijke interessegebieden zijn: autismespectrumstoornissen,  emotionele ontwikkeling en probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Pavillion verzorgt de Engelstalige uitgave van het Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking

Met bijdragen uit Duitsland, Engeland, België, Italië en Nederland gaan we aan de slag met een internationale publicatie. Het begin is gemaakt: uitgever en auteurs zijn akkoord!

De Nederlandse versie is bij Boom verkrijgbaar https://www.boompsychologie.nl/product/100-1759_Handboek-emotionele-ontwikkeling-en-verstandelijke-beperking

Een sterke internationale ontwikkeling, die gesteund wordt door professionals verbonden aan een speciale onderzoeksgroep ‘NEED’ van IASSIDD. https://www.iassidd.org/

Uitgeverij Pavillion in Engeland zal de uitgave verzorgen. Naar verwachting wordt rond december 2020 / januari 2021 de uitgave gerealiseerd. https://www.pavilionbooks.com/

 

Gastcollege Organisatiekunde

Aan de AVG opleiding is organisatiekunde een terugkerend thema. Het bieden van inzicht in zorgorganisaties, wat de plaats is van jou als arts binnen het grotere geheel, de impact van jou op kwaliteit en beleid, de uitvoering van zorg, de verbinding met andere onderdelen en het bredere verband van de brancheorganisatie (VGN), zijn verdiepende vragen die kunnen helpen om zelf positie in te nemen. Het helpt Aios ook om onderlinge visitaties te realiseren en te bezien waar knelpunten zitten. Mooi om te mogen bijdragen aan deze inzet!

Basisboek Verstandelijke Beperking per 18-07-2020 op tafel!

Bijdrage geleverd aan de geheel herziene editie van Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, (uitgever Van Tricht) onder redactie van Pieter Hermsen, Joke van der Meer en Petri Embregts, hoofdstuk ‘methoden in de zorg’.

               

Mensen met een verstandelijke beperking

Inzicht in begeleidings- en ondersteuningsvragen voor (toekomstige) professionals

Redactie: Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer

In deze nieuwe editie brengen we kennis en kunde vanuit diverse disciplines in de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking samen. Dit boek is bedoeld voor alle initiële opleidingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, hbo en mbo en is ook geschikt als naslagwerk.
Het boek spreekt één taal voor iedereen die werkt met én voor mensen met een verstandelijke beperking.

We hebben professionele en wetenschappelijke kennis maar ook ervaringskennis op een aantrekkelijke manier in dit boek weten samen te brengen.

Kortom, een boek dat aansluit op de huidige ontwikkelingen en veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

In deze nieuwe druk leveren auteurs van naam een bijdrage, onder wie Petri Embregts, Noud Frielink, Annette van der Putten, Jac de Bruijn.
Voor een volledige lijst van auteurs die aan dit boek meewerken zie www.mensenmeteenverstandelijkebeperking.nl.
De inhoudsopgave vindt u ook op de website, die nog gedeeltelijk onder constructie is.

Wilt u al eerder teksten inzien, vindt u deze binnenkort op de website naast allerlei andere aanvullende informatie.
In de loop van deze maand zal de website steeds meer ingevuld worden. Aarzelt u niet van tijd tot tijd een kijkje te nemen.

Mensen met een verstandelijke beperking
Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer
6de, herziene en uitgebreide druk 2020
Circa 480 pagina’s, integraal gebonden
16,8 x 24,2 cm
ISBN 9789492333391
Verkoopprijs € 42,50
Verschijnt circa 15 juli 2020

Vriendelijke groet, Annemarie Birnie, directeur-uitgever
Van Tricht uitgeverij


www.vantrichtuitgeverij.nl
info@vantrichtuitgeverij.nl

 

Bewegen bij probleemgedrag

Het afgelopen jaar meegedacht en gereflecteerd op onderzoek naar de organisatorische drivers bij probleemgedrag. Nu is de uitgave verschenen. De meest complete beschrijving, onderbouwing en uitkomsten van een dynamisch, inspirerend en gezamenlijk project met het CCE.

Een gedegen onderzoek met concrete inzichten en aanzetten om probleemgedrag in de zorg aan te pakken. Het accent van de organisatorische context staat daarbij op een positieve wijze centraal!

Wat hierna wordt gerealiseerd:

 • online toegankelijke uitgave
 • modules
 • vervolggesprekken met bestuurders in de zorg

http://www.cce.nl

Pamflet expertisenetwerken complexe jeugdzorg ‘StroomOp’

Mogen meedenken en reflecteren op het net verschenen Pamflet

‘Netwerkaanpak is voor jeugdhulp essentieel voor lange termijn’

Expertisenetwerken kunnen de Nederlandse jeugdhulp helpen zich tot een lerend stelsel te ontwikkelen. Dat stellen experts, verenigd in StroomOp, in een Pamflet (.pdf). ‘Door deze manier van organiseren kan bij elke unieke ‘casus’ de juiste combinatie van expertise worden samengebracht om tot zorg op maat te komen’, schrijven Peter Dijkshoorn, Arne Popma en Monika Scholten.
Ontwikkelt door StroomOp en cruciaal in de ontwikkeling van een duurzame jeugdzorg!
https://www.zorgvisie.nl/blog/netwerkaanpak-is-voor-jeugdhulp-essentieel-voor-lange-termijn/

 

Bestuurslid van Stichting ROSA tbv technologie in de zorg

In samenwerking met Mentech zijn Eric van Schagen en ik formeel gestart als voorzitter/bestuurslid van een nieuwe stichting. Doel: fondsen genereren en toekennen aan sociale en technologische innovaties in de zorg.

Aanleiding is de Hume, die in 2019 de eerste prijs won als innovatie, en de basis voor verdere technologische ontwikkelingen in Mentech, met een sterk team. Info: https://mentechinnovation.eu/

Beeldmerk van de Hume:

 

Contexueel werken

Met een bijzondere boekpresentatie (beeld en geluid vanuit de USA) werd dit boek ten doop gehouden @StrijpS

Centrale inzet is het contextueel werken in alle vormen van relaties: organisaties, gezinnen, onderwijs, hulpverlening. Een rijke ervaring is in deze publicatie bijeengebracht en in een historische context geplaatst van de oorspronkelijke denker Iván Böszörményi-Nagy (1920-2007).

Dankzij samenwerking met een van de leading auteurs Greet Croonenberg- de Bruijn, info: https://www.gotogdb.nl/ 

 

Opbouw Nederlands – Vlaams Netwerk Capability Benadering. Initiatief van o.a. HAN, en Hogeschool Gent.

Vanuit netwerkontmoetingen in 2019 lid van opbouwploeg. Heb een formatieplan opgemaakt en komen we op 20 maart in Gent tot: waarom dit netwerk? wie zijn lid? wie vormen bestuur? Najaar in Nijmegen om eea vast te leggen.

De basis werd gelegd in de publicatie:

 

 

—————————-

Publicaties

—————————–

In 2019 verscheen:

Handboek verstandelijke beperking. 25 succesvolle methoden, red. J. de Bruijn & B. Twint. Een gemeenschappelijk kader voor de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking

Wie werkzaam is in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking komt onherroepelijk de vraag tegen naar doelgerichte, methodische werkvormen. De herziene editie van Handboek verstandelijke beperking bevat doelgerichte methoden en benaderingen en laat zien hoe deze onderbouwd en verantwoord zijn. Hiermee illustreert het handboek hoe de professionalisering van de vg-zorg zich verder ontwikkelt.

25 methoden voor zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

In dit handboek staan 25 methoden voor zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen bekende methoden als Methode Vlaskamp of Methode Heijkoop maar ook nieuwe methoden als ARGOS, GIrlTalk+, Sterker dan de Kick en Levensverhaal. De keuze voor een methode of benadering is afhankelijk van een aantal factoren. Elke methode die in dit handboek wordt omschreven bevat daarom een beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek.

Voor wie is het Handboek verstandelijke beperking?

Handboek verstandelijke beperking biedt professionals van verschillende achtergronden een gemeenschappelijk kader om hun denken en doen te stroomlijnen, zodat de cliënt eenheid van handelen ervaart. Deze volledig herziene editie van het Handboek verstandelijke beperking uit 2014 is een praktisch handboek voor zowel professionals in de vg-zorg, als mbo- en hbo-studenten.

http://wwww.boompsychologie.nl 

In mei 2019 was er een Unieke Methodendag! Succesvolle methoden in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Door Cure & Care Development  https://curecare.nl/congressen/congres-unieke-methodendag-23-mei-2019/georganiseerd, ondergetekende was dagvoorzitter, met medewerking van Prof. dr. Xavier Moonen, Prof. dr. Carlo Schuengel en prof.dr. Henk Nies. In workshops:

 • Ontdekkend Kijken; betekenisvol kijken naar de cliënt – Astrid Tulleners en Teja Luiten
 • Mediërend Leren – Emiel van Doorn
 • Programma Girls’Talk+ – drs. Annelies Kuyper en Mark van Vuure
 • Competentiegericht Werken met cliënten met een verstandelijke beperking – drs. Marianne Haspels en drs. Renske van Bemmel
 • Methode Urlings in de praktijk: ook bij geriatrische problemen en problematisch gedrag – drs. Harry Urlings
 • Methode ARGOS: handvatten voor begeleiders van mensen met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking – drs. Matthijs Heijstek

Eerdere publicaties

Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperling, red. J. de Bruijn, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint,  http://www.boompsychologie.nl

Verstandelijke beperking: definitie en context, red. J. de Bruijn, W. Buntinx & B. Twint, http://www.swpbooks.com

En …

– Bruijn, J. de (2021), Toch naar een ander zorgsysteem?!. Blog https://www.skipr.nl/blog/toch-naar-een-ander-zorgsysteem/ 25-04-2021

– Bruijn, J. de, (2021). Visie op zorg moet gaan over kwaliteit en organisatie. Blog https://www.skipr.nl/blog/visie-op-zorg-moet-gaan-over-kwaliteit-en-organisatie/ 22-1-2021

– Bruijn, J. de, (2020). Hanteer veiligheidsregio voor arbeidsmarktprobleem in de zorg, Blog https://www.skipr.nl/blog/hanteer-veiligheidsregio-voor-arbeidsmarktprobleem-in-de-zorg/ 27-10-2020

– Bruijn, J, de & Hans van der Wielen (2020), Organisatieperspectief. In: NTZ (46) 2, juni 2020.

– Bruijn, J. de (2020). De vijfde dimensie van zorg: solidariteit en vertrouwen! Blog: http://www.socialweb.nl 04-08-2020

– Bruijn, J. de (2020), Lockdown: zet in op motivatie en mentale kracht. Blog http://www.skipr.nl 9 juni 2020

– Bruijn, J. de (2020), Het post-corona-tijdperk van de zorg: een korte blik terug en vooruit. Blog www.socialweb.nl 03-06-2020

– Bruijn, J. de (2020), Reële oplossingen voor de gespecialiseerde jeugdzorg? Blog www.skipr.nl 3 april 2020

– Bruijn, J. de (2019). Langdurige zorg nabij, in: Zorg in de Buurt, Amsterdam: Coincide.

– Bruijn, J, de (2018). Onbeperkt Meedoen, in: bijlage VK/Trouw Wereldgehandicaptendag, december 2018

– Bruijn J, de, Nistelrooij, I. van (2018), Het is de hoogste tijd dat zorgethiek op de kaart wordt gezet, Utrecht, UvH.

– Koplopers top 50, Interview https://zorgcommunity.com/2018/08/jac-de-bruijn-prisma/

– Bruijn, J. de (2017), Onderzoek ten minste iets fundamenteels. In: Onderzoek & praktijk, 2017, (15) 1, pp 41-43.

– Bruijn, J. de (2016), e.a., Het kan echt wel, over het uitvoeren van het VN-verdrag, in: Markant, 2016. https://issuu.com/vgnbibliotheek/docs/markant_2_2016_def/3

– Bruijn, J, de (2016), Meer dan recht alleen, interview bijlage VK, Samenwerken in de zorg.

– Bruijn, J. de &  Schuiringa, H., Gezinsbehandelingen, in: Didden, R., Troost, P., Moonen, X., Groen, W., (red.) (2016) Handboek Psychiatrie en Licht Verstandelijke Beperking. UtrechtL De Tijdstroom

– Bruijn. J. de (2014). Communicatie en consultvoering. In: Braam, W., Duinen-Maas, M.J. van, Festen, D.A.M., Gelderen, I. van, Huisman, S.A., Tonino, M.A.M. (2014). Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking. Houten: Prelum, 27 – 39.

– Bruijn, J. de (2013), Multisysteem therapie bij LVB, in: Markant, 2013, 5. https://www.vgn.nl/artikel/17026

– Bruijn, J. de (2009). De professionele waarde van impliciete kennis. In: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (2009), 35, 4, 259 – 262.

Meer informatie of contact? Bel 06 18 01 33 25 of stel uw vraag.