Inzet YC 

Ondersteuning in advies, consultatie, vorming en inspiratie.

Van concrete effectieve inzet in de praktijk van zorg, ondersteuning en behandeling, tot visie- en richtingbepaling, het maken van strategische keuzes en aanscherping van beleid.

 • Aanvullende expertise tbv organisatie van de zorg

Breder en dieper kijken naar hoe zorg wordt georganiseerd (analyse en aanpak)

 • Kwaliteitsanalyse(s)

Doorlichten kwaliteitskaders / kwaliteit en praktijk, visitatie

“Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag Als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag.”

 • Inspiratie en kennisdeling 

Lezing, gastcollege, dagvoorzitter, workshops

 • Methodisch werken

Analyse en aanpak op methodisch proces en werken met een methode

 • Zorgethiek

Sensitiviteit genereren en Moreel beraad

 • Verbindingen maken (lassen)

Samenwerkingen veroorzaken tussen en met partners waar het niet alleen mogelijk maar vooral zinnig is

 • Casuïstiek 

Op casusniveau onafhankelijke second opinion

 

Expertise op specifieke thema’s als

 • Organisatie van zorg, ondersteuning en behandeling
 • Kwaliteit van zorg
 • Innovatie-ontwikkeling
 • ‘Zorgzame’ organisatie als systemisch proces
 • Professionaliteit & accountability
 • Teamprocessen & reflectie / coaching / intervisie
 • Diagnostiek & behandeling
 • Vormend ontwikkelen (Bildung)
 • VN Verdrag voor mensen met een beperking
 • Capability benadering
 • Wetenschappelijk onderzoek en praktijk van zorg
 • Licht verstandelijke beperking (LVB)

Vorm

Compact:

 • van partnership tot assignements, van directe samenwerking tot ‘Working apart Together’,
 • in analyse en concretisering van vragen, heldere processturing en methodische aanpak,
 • naar doordachte oplossingen met perspectief.

Partnership werkt inspirerend! Samenwerking met anderen houdt de geest scherp!

Daarom werkt YC samen met sterke verander- en procesmanagers, coaches, trainers en supervisoren (zie Werkplek).

Neem gerust contact op, veel is mogelijk!

Meer informatie of contact? Bel 06 18 01 33 25 of stel uw vraag.