YC is bij consultatie gericht op concrete vragen uit de alledaagse praktijk van de zorg.

Bijvoorbeeld bij:

  • Vastgelopen situatie(s) in de zorg
  • Onafhankelijk toetsen van kwaliteitsvraagstukken en beleid (visitatie)
  • Onafhankelijke morele dialoog
  • Inhoudelijke toetsing van zorgvragen en behandelingen

Zorgvragen zijn niet altijd eenduidig, soms zelf zeer complex. Het kan helpend zijn  daar ‘van buitenaf’ eens naar te kijken. Dan wordt de vraag in een context geplaatst en gekeken naar onderliggende elementen en omgeving.

De ‘vraag’ staat niet op zichzelf. Krijgt betekenis en heeft voor verschillende mensen verschillende waarde. Consultatie bij YC bestaat dan ook uit het verbinden van deze betekenissen en het gezamenlijk creëren van een haalbaar perspectief.

Kwaliteit is een sterk bepalende factor in ons denken over zorg en ondersteuning. De inzet van bestaande kaders vraagt voortdurend om herijking: waar voegen ze juist kwaliteit toe? Tegelijk vindt kwaliteit in de praktijk van alledag plaats: hoe vormt deze zich bij de mensen zelf? Wat is dan waar nodig om tot verheldering en verbetering te komen?

Een onderlinge uitwisseling tussen organisaties van ervaringen met kwaliteit(skaders) is een bijzonder leerzaam en verrijkend proces. Dat op zich is een kwalitatief element dat niet mag ontbreken.

Zorgvragen en kwaliteit roepen als vanzelf in de praktijk de nodige dilemma’s op. Meer dan ooit is er behoefte aan reflectie daarop, aan vormen van morele dialoog. Dat maakt dat mensen niet met onuitgesproken spanningen van het werk de nacht in hoeven.

 

Meer informatie of contact? Bel 06 18 01 33 25 of stel uw vraag.