Zet zorg centraal in samenleven

Blog over de ethische inzet van Joan Tronto in verbinding met een risico-georiënteerde samenleving.

In haar bijdrage aan ‘zorgethiek en politieke theorie’ gaat Joan Tronto op kritische wijze in op de huidige dominante visie op de samenleving. Deze is naar haar idee risico-gestuurd. Dat wil zeggen, gericht op risico-controle meer nog dan risicomanagement. Het roept de vraag op vanuit welk perspectief we de samenleving inrichten. Voor Tronto en anderen ligt de kern daarvan in het centraal stellen van zorg (care). Kortweg: zorg van last naar kracht.

https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-vijfde-dimensie-van-zorg-solidariteit-en-vertrouwen