Working together Learning together – Sofie Sergeant Disability Studies

Met een prachtig uitgevoerd proefschrift en een sterke verdediging promoveerde Sofie Sergeant.

Haar kernboodschap: werk en leer samen als het gaat om verstandelijke beperking en research.

Henriëtte Sandvoort van de LFB was de co-onderzoeker gedurende het gehele promotietraject en gezamenlijk is er een indrukwekkende prestatie geleverd.

Het onderzoek biedt een stevige basis onder de inzet van ervaringsdeskundigheid in onderzoek en zo voor een universele benadering van research. Dat is niet alleen een pragmatische keuze maar een normatief-ethische opgave.

Info: https://disabilitystudies.nl/collega-sofie-sergeant-heeft-haar-phd-onderzoek-afgerond