Webinar Methodisch werken

In samenwerking met Fortior mocht ik een webinar verzorgen over methodisch werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt vormde de publicatie van het Handboek.

Methodisch werken hoort bij ondersteunen. Om je cliënt te ondersteunen gebruik je als professional werkwijzen en methoden die je cliënt vooruit helpen, die hem sterker maken en die zijn kwaliteit van bestaan vergroten. Die methoden richten zich op heel veel verschillende doelen zoals, voor cliënten, mindfulness en zelfcompassie, het aanleren van vaardigheden op het gebied van sociale redzaamheid, het omgaan met stress of agressie, het bevorderen van hechting of, voor ondersteuners zelf, werken met ondersteuningsplannen, mentaliseren, of het omgaan met probleemgedrag.

Om doelmatig met een methode te kunnen werken is het belangrijk dat je bepaalde randvoorwaarden in het oog houdt. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de benodigde kennis en vaardigheden, kostenplaatje, planning of afspraken in verband met de continuïteit.  In dit webinar krijg je een korte inleiding op hoe je methoden en interventies adequaat in de ondersteuning, die je biedt, kunt inzetten. 

TRAININGSDAG

Als het webinar je interesse heeft gewekt en je nog meer wilt weten over methodisch werken, dan kun je op 11 november 2021 de trainingsdag Methodisch werken in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking volgen. ’s Morgens staat Jac de Bruijn uitgebreid stil bij de implementatievoorwaarden en ’s middags laten Mathijs Heijstek en Hans van Wouwe de praktische kant zien met Argos en Triple C. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

 Reactie webinar: “Fijn webinar. Inhoudelijk goed!” met een beoordeling van 85% 7 tot 10.