Voor Koplopers in de Zorg naar integraal model!

Afgelopen week vanuit Raad van Advies in verdiepende meeting voor Koplopers in de Zorg

Inzet: versterken integraal model dat is ontwikkeld.

Samen met House of Coherence https://houseofcoherence.nl/ concretisering gezocht in de aanpak en opzet van Koplopers in de Zorg/Beweging2025 http://www.koplopersindezorg.nl/

Basisdocument vormde de recente publicatie

Niet alleen een inhoudelijke richting (driehoek patiënt, professional, wetenschapper), juist ook een organisatorische richting: de zorg verbinden met de samenleving vanuit de inhoud. Welke ‘vector’ ontstaat dan?

We delen het graag, laat maar weten!