Vertel het maar…

Zorgkwaliteit gaat steeds meer over vertellen naast het tellen, meer over verhalen naast kwantitatieve data.

Maar wat vraagt dit van het vertellen zelf?

Blog op Skipr gaat hier op in: https://www.skipr.nl/blog/vertel-het-maar-over-een-andere-benadering-van-kwaliteit/