Symposium De kracht van mogelijkheden – 30 september – inschrijving open!

Met een variatie aan inspirerende sprekers wordt er een bijzonder symposium gehouden:

DE KRACHT VAN MOGELIJKHEDEN: DE CAPABILITYBENADERING IN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Datum: 30 september, op locatie of via lifestream

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vormen waarden als eigen regie, empowerment, participatie en inclusie voorname elementen in visie, beleid en praktijk. Deze waarden bepalen in hoge mate de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Het realiseren van die waarden kan alleen als er in de context ook de benodigde voorwaarden aanwezig zijn. Die voorwaarden faciliteren een doelgerichte, persoonsgerichte ondersteuning. En dat is precies waar de capabilitybenadering  over gaat: menselijk welzijn bevorderen door voorwaarden te scheppen voor (keuze)vrijheid en ontwikkeling, afgestemd op het individu. Die voorwaarden betreffen bij voorbeeld de mogelijkheden (opportunities) om keuzes te realiseren, om deel te nemen aan het maatschappelijk leven of om zinvol werk of dagbesteding te hebben.

Sprekers: Petri Embregts, Jac van der Klink, Wil Buntinx, Janny Beernink, Erik Jansen, Annica Brummel, Jan-Pieter Teunisse en Jac de Bruijn (moderator).

De capabilitybenadering is als breed richtinggevend kader van belang voor de zorg. Samen met het CB-SD Vlaams-Nederlands Netwerk wordt dit symposium georganiseerd met als centrale vraag: hoe kan de capabilitybenadering  zinvol en effectief voor mensen met een verstandelijke beperking worden ingezet?

In het plenaire ochtendprogramma komen meerdere sprekers aan bod. In het middagprogramma kun je kiezen uit verschillende workshops.

Inschrijving en info: https://www.fortior.info/symposia/de-kracht-van-mogelijkheden/