Studiedag Passende Perspectieven Kinder8 & Jeugdpsychiatrie en LVB

Academische werkplaats Kajak verzorgt een studiedag over passende perspectieven in de zorg voor kinderen/jeugdigen tussen psychiatrie en LVB.

Kinderen, jongeren en jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak ook te maken met psychische problematiek.

Tijdens deze dag voor professionals in de VB-zorg en de GGZ, wisselen we actuele kennis uit over herkenning, diagnostiek en behandeling van deze kwetsbare doelgroep met een dubbele diagnose (LVB en psychiatrie) onder de bezielende leiding van onze dagvoorzitter Jac de Bruijn.

Samen met experts uit de jeugd-LVB-zorg en de jeugd-GGZ delen we bevindingen uit onderzoek & verbinden we deze met casuïstiek, praktijk- en ervaringskennis.

Datum: 8 juni 2023
Plaats: Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Voor wie?
Professionals die te maken hebben met deze doelgroep, waaronder orthopedagogen, psychologen, psychiaters, artsen verstandelijk gehandicapten, jeugdzorgwerkers, vaktherapeuten, en (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen.

Aanmelding: https://www.academischewerkplaatskajak.nl/studiedag-lvb-psychiatrie/