Uitstel maar geen afstel Start Zorgtafels Agenda van de Toekomst

 

De ‘zorgtafels’ starten! Maar nog niet direct #corona

Aan de Zorgtafels gaan we de visie en de thema’s die beschreven zijn in de breed gewaardeerde ‘Agenda voor de toekomst. De contouren van de zorg in 2025‘ vertalen naar de praktijk van patiënten/cliënten, medewerkers en bestuur/management. Oftewel, van visie naar praktijk, die vaak weerbarstiger blijkt dan we vermoeden. We gaan verder dan de klassieke visiedocumenten, we willen de zorg van de toekomst op de praktijk toetsen. De Zorgtafels zullen als informatie- en innovatieplatforms gaan dienen, zodat er continuïteit in verandering gaat ontstaan.

We zouden beginnen met de volgende Zorgtafels:

24 maart: GGZ en Kwetsbare groepen, van 14.00 – 17.00 uur

31 maart: Ouderen, Eerstelijn en Ziekenhuiszorg, van 14.00 – 17.00 uur.

De Zorgtafels Ketensamenwerking, Onderwijs, E- Health en Ontbureaucratisering gaan ook later van start.

Doel: per domein/sector de belangrijkste thema’s te bepalen, aan te geven wat we willen bereiken op deze thema’s en een eerste schetsontwerp te maken van hoe we een en ander zouden kunnen bereiken, c.q. hoe we dat moeten organiseren.

In vervolg Zorgtafels gaan we deze schetsontwerpen verder uitwerken in organisatieconcepten. Een ieder kan cases, ideeën en ervaringen inbrengen, zodat we een zo breed mogelijke benadering krijgen.

De Zorgtafels staan voor iedereen open: patiënten/cliënten, medewerkers, bestuurders, stakeholders en andere belangstellenden. Dus mocht u ideeën hebben over de toekomst van de zorg en zoekt u een podium om deze over het voetlicht te brengen, dan bieden de Zorgtafels u daar de ruimte voor.

De bijeenkomsten vinden op een centrale plaats in Nederland plaats, de eigen bijdrage bedraagt € 45,=, medewerkers van partners van de Agenda voor de toekomst hoeven geen bijdrage te betalen.

U kunt zich opgeven voor de Zorgtafels via het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl. Wilt u structureel bij dit inspirerende traject betrokken worden, word dan partner van de Agenda voor de toekomst.

Koplopers in de Zorg 

http://www.koplopersindezorg.nl