Samenspraak als gesprekshulpmiddel bij levenseindevragen

SamenSpraak, een gesprekshulpmiddel voor mensen met een verstandelijke beperking

De afgelopen jaren is het gesprekshulpmiddel SamenSpraak met zorg/aandacht/veel plezier ontwikkeld en toegepast.

SamenSpraak is bedoeld om de (palliatieve) zorg beter af te stemmen op de wensen en waarden van mensen met een verstandelijke beperking.

In een slotsymposium in Breda zijn ervaringen gedeeld en is de doos ‘Samenspraak’ gepresenteerd.

Affiche Uitnodiging Slotbijeenkomst SamenSpraak 10-05-2022