Publicatie ‘Mensen met een verstandelijke beperking’ op tafel!

Vandaag in de hand: de kersverse publicatie onder redactie van Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van de Meer.

Met een variatie en veelheid aan auteurs is een handboek voor het onderwijs gerealiseerd!

Toelichting en verdere info: zie ‘Werkplek’.