Promotie Triple C

Op 15 oktober verdedigt Tess Tournier haar proefschrift over relatievorming bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag bij de academische werkplaats leven met een VB – voorafgaand is er een symposium.

Centraal staat een onderzoek naar Triple C – een steeds breder ingezette methode in de zorg voor mensen met een VB – juist bij probleemgedrag, of challenging behaviour.

Info: https://www.triplecwerkplaats.nl/promotie-tess-tournier/