Promotie op Systeeminterventies voor jongeren met een verstandelijke beperking

Op 7 september promoveert Annemarieke Blankenstein op het outreachend werken met systeeminterventies ten behoeve van jongeren en gezinnen met een VB. Het is het eerste promotieonderzoek in Nederland naar MST-ID (MST-LVB). Met veel plezier samengewerkt met Annemarieke in het gehele project. Een zinvol onderzoek met bruikbare resultaten!

https://www.ru.nl/bsi/news-events/bsi-events/phd-defence-annemarieke-blankestein/