Promotie Filip Morisse: Emotionele ontwikkeling bij mensen met een VB

Filip Morisse promoveerde afgelopen vrijdag aan de Universiteit van Gent met zijn proefschrift:

“Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek”

Filip heeft met een sterke verdediging een inhoudelijke verdieping aangebracht aan het kijken naar en omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. Ook zijn bijdrage in het boek Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking getuigt daarvan.

Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking

https://www.boompsychologie.nl/product/100-1759_Handboek-emotionele-ontwikkeling-en-verstandelijke-beperking