Participatielezing 2020 Jos van der Lans

Op de jaarlijkse Participatielezing van Movisie (31-1-2020) sprak Jos van der Lans

Kernthema: samenlevingsopbouw in de 21e eeuw!

Een publicatie van de lezing is verkrijgbaar @movisie https://www.movisie.nl/

“Op 1 januari 2020 bestaan de decentralisaties van het sociale domein vijf jaar. Ze beoogden een indringende verbouwing van de Nederlandse verzorgingsstaat, te beginnen in wijken en buurten,  met een prominente rol voor burgers en uitvoerende professionals. Een wending van systeemwereld naar leefwereld, een transformatie die de sociale werkvloeren van de samenleving van een nieuwe (anti-bureaucratische, ontkokerde) dynamiek zou voorzien. Wat is er van die grote woorden en aspiraties terecht gekomen?

Drie vragen

Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans stelt zich bij het eerste lustrum van de decentralisaties in deze Participatielezing drie vragen. Waarom hebben we zo weinig opgestoken van de geschiedenis van de samenlevingsopbouw in Nederland?  Waarom denken we zo weinig na over de sociale infrastructuur waarop een participatiesamenleving zich kan ontwikkelen? Waarom is het zinloos om over burgerkracht te spreken als burgermacht uit het zicht blijft?”

Column: On speaking terms

Jos van der Lans droeg deze participatielezing in het bijzonder op aan zijn onlangs (oktober 2019) overleden collega Nico de Boer.