Oratie Jane Cramm: Persoonsgerichte zorg kwetsbare groepen!

Op 4 maart vond de oratie plaats van prof.dr. Jane Cramm aan de Erasmus School of Health Policy and Management.

Het gericht aandacht besteden aan een persoonsgerichte benadering is van belang voor allen maar in het bijzonder voor hen die het meest afhankelijk zijn van zorg. Juist voor hen is de afstand tot goede zorg het grootst.

Haar onderzoeksterrein ligt in diverse zorgvelden, laaggeletterdheid, obesitas, cognitieve beperkingen, e.a. kwetsbare elementen die maken dat mensen niet alleen geen toegang vinden in de zorg, maar ook minder betrokken zijn bij beslissingen over hun leven.

Bijzonder mooie en sterke persoonlijke oratie die veelbelovend is.

https://www.eur.nl/evenementen/oratie-dr-jm-jane-cramm-2022-03-04