Oprichting Stichting ROSA – Beheer innovaties in de verstandelijke gehandicaptenzorg

30 april 2020, officiële start!

Persbericht vandaag: Het verhogen van de kwaliteit van het bestaan van mensen met een verstandelijke beperking door het toepasbaar maken van onderzoek en kennis, dat is het doel van Stichting ROSA. De stichting zal in de toekomst budget beschikbaar stellen voor de implementatie van innovatieve projecten die bijdragen aan het geluk en welzijn van deze kwetsbare doelgroep. Onlangs ondertekenden voorzitter Eric van Schagen en secretaris Jac de Bruijn de akte van oprichting en daarmee is de stichting een feit.

Stichting ROSA is een initiatief van Erwin Meinders en Reon Smits. Erwin Meinders is CEO van Mentech Innovation, Reon Smits de CTO. Mentech Innovation ontwikkelt de HUME®, een systeem om spanning, emoties en pijn vroegtijdig te herkennen bij mensen met een verstandelijke beperking, dementie of autisme. Door moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen, verbetert de kwaliteit van leven en daarmee het geluk van de bewoners. Bijdragen aan geluk van deze kwetsbare doelgroep is een dagelijks terugkerend onderwerp voor Mentech. Het initiatief voor deze Stichting was dan ook een logisch gevolg.

Eric van Schagen is de voorzitter van de stichting en hij zet zich regelmatig in voor het belang van mensen met een verstandelijke beperking. Met name de inzet van innovatieve projecten spreekt Eric als CEO van Simac Techniek NV, een innovatieve organisatie die technologie levert en onderhoudt ter verbeteringen van bedrijfsprocessen, enorm aan. “De 21e eeuw wordt de eeuw van de medische technologie op vele gebieden. Deze ontwikkelingen bieden ongekende mogelijkheden, die we willen inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking.”

Jac de Bruijn is eigenaar van YouCare en was tot voor kort lid van de raad van bestuur van Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Jac houdt zich dagelijks bezig met het vinden van antwoorden op concrete en complexe zorgvragen. Door zijn jarenlange ervaring is hij een waardevolle aanwinst voor de stichting. “Door de veelheid van technologische innovaties dreigen ook goede buiten beeld te raken. Het is goed om veelbelovende zorginnovaties een praktische steun in de rug te kunnen geven. Het is mooi dat we dat met Stichting ROSA kunnen doen en de technologie kunnen inzetten voor deze doelgroep.”

Stichting ROSA is afhankelijk van giften en subsidies om toekomstige projecten te bekostigen. Een deel van de opbrengst van de HUME® van Mentech Innovation zal naar de Stichting gaan, om zo nog meer innovatieve projecten die bijdragen aan kwaliteit van bestaan mogelijk te maken.

Een op de huidige situatie afgestemd startmoment!