NVO bestaat 60 jaar!

De Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen en Onderwijskundigen bestaat op 24 maart 2022 60 jaar!

NVO 60 jaar! The Next Generation

De NVO bestaat dit jaar 60 jaar! De professionele deskundigheid bij opvoeding en ontwikkeling staat vanaf de oprichting centraal. Gepassioneerd ontwikkelden (ortho)pedagogen inzichten en aanpakken om veiligheid en ontwikkeling van kinderen, gezinnen en mensen in een afhankelijkheidsrelatie te bevorderen en te bewaken.

De vereniging wilde van meet af aan contact tussen leden en de ontwikkeling van de wetenschap van de pedagogiek bevorderen. Dat doet zij nog steeds, zo zijn door inspanningen van alle leden essentiële stappen, zoals de ontwikkeling van de beroepscode, de NVO-Kwaliteitsregisters en het opnemen van de beroepsgroep in diverse wet- en regelgeving tot stand gekomen. Inmiddels kom je (ortho)pedagogen overal en in allerlei rollen en functies tegen; in het onderwijs, de jeugdhulp, de langdurige zorg en de ggz. De (ortho)pedagoog is niet meer weg te denken; ook niet in de komende 60 jaar.

30 september is het jubileumcongres!

Meer info: https://www.nvo.nl/over-de-nvo/nvo-60-jaar