Nieuwe vormen van wonen en zorg

Met lef ruimte geven; de sleutel tot nieuwe vormen van zorg en samenleven.

Met dit thema pakte Prisma een kernpunt op in de zorgkloof die er maatschappelijk is ontstaan: het wonen.

En dan in het bijzonder de verbinding van wonen en zorg midden in de samenleving. Welke aandachtspunten levert dit op? Waar kunnen we op ‘sturen’ met wie? De het woonzorgen en zorgwonen loopt meer en meer in elkaar over. Wat betekent dit?

In het Klasse Theater in Tilburg nam Prisma het initiatief om dit met maatschappelijke partners en ervaringdeskundigen te bespreken. Inleidingen en bijdragen waren er van Huug van der Velde, vasthoedadviseur, Gerrit Breeman, cooperatiebesuurder, Stijn van Kreij, initiatiefnemer van Butterfly Effect (Tiny-Houses-projecten).