Nieuw onderzoek naar de zorg voor mensen met Downsyndroom

Vandaag promoveerde Vincent Peters op de organisatie van de zorg voor mensen met Downsyndroom

Een belangrijk thema, gezien de wijze waarop deze zorg georganiseerd is. Een modulaire aanpak, die onderling verbonden is, is van belang. Vincent heeft de complexiteit ervan onderzocht en draagt zo bij aan een aanpassing van de landelijke richtlijn voor de zorg.

Zo wordt er meer afgestemd op de vraag van de cliënt en de ouders en er wordt een verbetering aangebracht in de onderlinge samenwerking. Basis voor zijn benadering was Lego – een slimme manier van verbinden!

Vincent startte zijn belangstelling toen we samenwerkten in de zorg binnen Prisma. Hij heeft er een prachtig gevolg aan gegeven.