Navigational agency als capability benadering!

Met een sterke inhoudelijke presentatie bracht Rutger Claaasen de capability benadering in beeld.

Rutger Claassen over navigational agency

In dit webinar zal Rutger Claassen (UU) een inleiding verzorgen in zijn theorie van navigational agency, een theorie over menselijk handelingsvermogen die is gebaseerd op de capability benadering.

De capability benadering stelt menselijke mogelijkheden tot ontplooiing centraal, waar andere rechtvaardigheidstheorieën zich eerder richten op subjectief beleefde welvaart of materiële hulpbronnen. Maar welke vermogens zijn dan basaal? Wanneer kunnen we zeggen dat iedereen in gelijke mate toegang tot deze vermogens heeft? En wat betekent dit alles voor hedendaagse debatten over paternalisme en vrijheid, eigendom en economische ongelijkheden, democratie en globalisering?

In zijn boek Capabilities in a Just Society. A Theory of Navigational Agency (Cambridge University Press, 2018) beantwoordt Rutger Claassen die vragen op basis van zijn theorie van navigational agency: basale vermogens helpen ons om zelfstandig te navigeren in moderne, complexe samenlevingen, ons kritisch te verhouden tot de sociale praktijken waar we deel van uitmaken en waar nodig ons daarvan los te maken. Burgers hebben een recht op dergelijke vermogens en de door Claassen voorgestelde capability benadering is dan ook een mensenrechtentheorie, die een filosofische interpretatie biedt van de aspiratie om in open, liberaal-democratische samenlevingen te leven.

Deze ideeën zijn uiterst relevant en potentieel zeer bruikbaar voor het sociaal werk en andere sociale beroepen. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: deelname aan welke praktijken moet het sociaal werk eigenlijk bevorderen? En vereist streven naar navigational agency van mensen en groepen wellicht een andere sociaal werk strategie dan streven naar deelname aan bestaande praktijken? In een aanvullende bijdrage laat Collin den Braber zien hoe hij de begrippen participatory en navigational agency toepast in zijn promotieonderzoek naar het politiek handelingsvermogen van sociaal werkers in tijden van crisis. Na deze bijdragen is er ruimte om met Rutger en Collin in gesprek te gaan.

Over Rutger Claassen

Rutger Claassen (1978) is hoogleraar Politieke Filosofie & Economische Ethiek aan het Departement Filosofie & Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de morele grenzen aan de markt. Hij werkte eerder als universitair docent aan de Universiteit Leiden en was visiting scholar aan de University of Michigan in Ann Arbour en de Humboldt Universität in Berlijn.

Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en onderzoekt de invulling en toepassing van centrale politieke noties als vrijheid, macht en rechtvaardigheid.

Rutger Claassen publiceert regelmatig artikelen en houdt lezingen voor een Nederlandstalig publiek. Ook publiceerde hij naast zijn engelstalig wetenschappelijk werk twee Nederlandstalige boeken (Het eeuwig tekort, Ambo 2004 en Het huis van de vrijheid, Ambo 2011). Hij was oprichter en presentator van het Filosofisch Café Utrecht en de eerste programmaleider van het nieuwe Bachelorprogramma Philosophy, Politics, and Economics (PPE) dat in september 2018 aan de Universiteit Utrecht van start ging. Hij trad op in tv-programma’s als Buitenhof en het Filosofisch Kwintet. Voor meer informatie en downloaden van artikelen kunt u terecht op http://www.rutgerclaassen.nl/