Muziektherapie reduceert stress!

In een mooi proefschrift onderbouwde Martina de Witte met stevig onderzoek het belang van muziektherapeutische interventies bij stress. In het bijzonder heeft ze daarbij gekeken naar mensen met een licht verstandelijke beperking die stress ervaren.

Op 29 oktober verdedigde ze haar proefschrift in de aula van de Universiteit van Amsterdam.

Een vaktherapie die meer ingezet kan worden dus!

https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en- gedragswetenschappen/nieuws/2021/10/muziekinterventies-effectief-bij-stress.html