Methodisch werken voor gedragskundigen

Vanaf vandaag online en aanmeldbaar:

Training methodisch werken – aangeboden door Fortior.

https://www.fortior.info/trainingen/open-inschrijving/fysieke-studiedag-methodisch-werken-in-de-ondersteuning-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/

Samen met Hans van Wouwe en Matthijs Heijstek verzorgen we de training.

Jac  Hans Matthijs

Er wordt in de praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking methodisch gewerkt. Dat geldt niet alleen voor een PlanDoCheckAct-cyclus of het werken met een ondersteuningsplan, maar ook voor de inzet van een of meerdere ondersteuningsmethoden en interventies. Het is tegelijk niet eenvoudig om consistent met een methode te werken. Er is veel beschikbaar, soms wordt het wiel opnieuw uitgevonden of worden slechts delen van een methode gebruikt. Deze training helpt om een beter zicht te krijgen op methodisch werken, de keuze voor een bepaalde methode en het gebruik van een methode. We presenteren een up to date inzicht en twee specifieke methoden uit het Handboek verstandelijke beperking: 25 succesvolle methoden.

We gaan in op de concrete praktijk en rekenen op je inbreng.

Deze trainingsdag is zoveel mogelijk praktijkgericht. Met wat je meekrijgt, kun je zelf aan de slag. De effectiviteit van een trainingsdag wordt echter aanzienlijk verhoogd wanneer het op de werkvloer zelf wordt toegepast. Heb je daar zelf mogelijkheden voor? Of wil jouw organisatie graag hulp en ondersteuning hebben bij het invoeren of verbeteren van methodisch werken? In dat laatste geval kun je gebruik maken van de mogelijkheid een praktijkdag te organiseren in je eigen organisatie. Op die manier kan methodisch werken goed ingepast en geborgd worden in de specifieke context van je werk. Stuur een bericht naar advandenbroek@fortior.info om je interesse kenbaar te maken.

De training is een uitwerking van het Handboek verstandelijke beperking, 25 succesvolle methoden.

Bestelbaar bij: https://www.boompsychologie.nl/product/100-8316_Handboek-verstandelijke-beperking