Markant

Een kleine bijdrage over 25 jaar Markant @VGNbranche

Inhoudelijk wetenschappelijk en op methodische ondersteuning gerichte bijdragen waren in een apart Katern opgenomen. Die verdween jammer genoeg. Er zijn gelukkig goede alternatieven en de nieuwe vormgeving van Markant biedt houvast.