Machtige Mensbeelden

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving presenteerde haar eindejaarspublicatie voor overheid en samenleving:

Machtige Mensbeelden: kiezen voor menswaardig bestaan.

‘Op basis van mensbeelden kwam de bijstand als vangnet tot stand, voortgekomen uit de politieke overtuiging dat het hebben van een bestaansminimum niet langer op liefdadigheid gebaseerd mocht zijn’. Tegelijk loopt ‘de huidige Nederlandse verzorgingsstaat vast in eenzijdige veronderstellingen over het leven en het gedrag van burgers. Denk daarbij aan het beeld van frauderende burgers in de toeslagenaffaire of juist de aanname dat zo lang mogelijk thuis blijven wonen een waardig bestaan ten goede komt. De invloed van dergelijke mensbeelden in politiek en beleid reikt zo ver dat het de relatie tussen burgers en overheid beschadigd heeft. Dat constateert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het essay ‘Machtige Mensbeelden’.