LVB doet mee!

Op 14 april vindt de laatste bijeenkomst plaats over mensen met een licht verstandelijke beperking.

Ik ben uitgenodigd aanwezig te zijn en ervaringen te delen.

Van belang om hen binnen de samenleving te (h)erkennen en een volwaardige plaats te geven. Dat dit niet meevalt blijkt uit vele ervaringen en de vele drempels die de maatschappij opwerpt.

De film ‘Met lef en liefde’ geeft een inkijk in het leven met een #LVB en wordt aan het begin van de bijeenkomst vertoont.

Alles is prima online te volgen: https://lvbdoetmee.nl/