Lancering online zorgtafels

Door de Coronacrisis zijn we gedwongen om de geplande Zorgtafels uit te stellen tot een nader tijdstip.

Van uitstel komt echter geen afstel! We gaan gewoon aan de slag met de online variant van de Zorgtafels. Dat waren we toch al van plan. Met deze online Zorgtafels zullen we dezelfde agenda gaan afwerken als we eerder van plan waren met de fysieke Zorgtafels.


Het doel voor het komende half jaar is per sector de belangrijkste thema’s te bepalen, aan te geven wat we willen bereiken op deze thema’s en een eerste schetsontwerp te maken hoe we een en ander zouden kunnen bereiken, c.q. hoe we dat moeten organiseren. We gaan deze schetsontwerpen verder uitwerken in organisatieconcepten. Een ieder kan cases, ideeën en ervaringen inbrengen, zodat we een zo breed mogelijke benadering krijgen.

In de nabije toekomst zullen deze Zorgtafels de kennis- en innovatieplatforms van de verschillende sectoren worden met als doel elkaar te inspireren en van elkaar te leren. De volgende online Zorgtafels gaan van start:

  • zorgtafel Kwetsbare groepen
  • zorgtafel Ouderen
  • zorgtafel GGZ
  • zorgtafel Jeugd
  • zorgtafel Eerstelijn
  • zorgtafel Ziekenhuiszorg
  • zorgtafel Management, organisatie & medewerkers.

Naast online is het de bedoeling elkaar geregeld in een klassieke setting te treffen.
De Zorgtafels staan voor iedereen open: bestuurders, patiënten/cliënten, medewerkers, stakeholders et cetera. Dus mocht u ideeën hebben over de toekomst van de zorg en zoekt u een podium om deze over het voetlicht te brengen, dan bieden de Zorgtafels u daar alle ruimte voor.

Wilt u meedoen aan een van deze online zorgtafels, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl