Kwaliteit van zorg verschuif, maar waarheen?

We moeten blijven uitgaan van kwaliteit van zorg, in plaats van te redden wat er te redden is!

De basis van de zorg vraagt om een intrinsieke benadering van onderop om de huidige druk op de zorg aan te kunnen!

zie: https://www.skipr.nl/blog/de-kwaliteit-van-zorg-verschuift-maar-waarheen/