Kwaliteit in omgang met naasten

Een vernieuwing van de kwaliteitstandaars voor betrekken van Naasten!

Binnen de GGZ is de omgang, medewerking en inzet van naasten van groot belang, en niet alleen daar. Het belang is meer dan ooit aanwezig en heeft geleid tot een vernieuwing van de standaard.

Hoe kan de professional naasten zo goed mogelijk betrekken en ondersteunen? Welke elementen en hulpmiddelen zijn er eigenlijk en hoe zet je die in?
Kernvraag is voor alle betrokkenen: hoe dragen we bij aan herstel van de betrokken(en).

Kijk voor info: https://vimeo.com/654842393