InZo2022 Congres

Het congres #InZo2022 gaat over innovatie in de gehandicaptenzorg; sociale innovaties en het gebruik van zorgtechnologie.

Met workshops, lezingen en een levendige belevingsmarkt werd vernieuwingen uitgelicht, gepresenteerd en ervaringen gedeeld.

Het belang van technologische en sociale innovatie is niet te onderschatten, ondanks de soms moeizame implementatie. Juist daar was meer dan ooit aandacht voor.

Sterke presentatie van Stefan Verhoeven en een interview met minister Conny Helder.