Interactiegericht Coachen – 2daagse voor gedragskundigen!

Mooie training die ik graag aanbeveel!

“Door zowel cliënten en diens naasten als door begeleiders wordt een respectvolle, warme en sensitieve relatie op prijs gesteld. Zo’n werkrelatie is bovendien een essentiële voorwaarde voor een positieve en effectieve ondersteuning van de cliënt door de begeleider. De samenwerking in de driehoek cliënt, verwanten en begeleider wordt er beter door. Probleemgedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor  komen begeleiders ook vaak voor de uitdaging te staan hoe ze de relatie met hun cliënten en hun gezinsnetwerk goed kunnen houden of weer goed kunnen krijgen. Maar hoe kun je dan als psycholoog of orthopedagoog die interactie of bejegening concreet meten en bespreekbaar maken? En hoe krijg je een team zover dat ze daar ook echt mee aan de slag willen gaan?

In het werk van Arno Willems ligt het accent op het sterker en weerbaarder maken van begeleiders door hen training, coaching en consultatie rond hun bejegening aan te bieden, wanneer ze met probleemgedrag te maken krijgen. Arno heeft daar ook een uitgebreid promotieonderzoek naar gedaan. Dit onderzoek is de basis voor deze cursus.

Deze tweedaagse cursus voor gedragsdeskundigen heeft twee accenten. Allereerst het leren toepassen van een concrete methode rond de bejegening door begeleiders van cliënten met probleemgedrag. En als tweede het inzetten van werkrelatie- en motiveringstechnieken om begeleiders mee te nemen in een verandering van hun bejegening.

Moeite waard en bijna vol …

https://www.fortior.info/trainingen/open-inschrijving/interactiegericht-coachen-met-begeleiders-een-2-daagse-postmaster-train-de-trainer-cursus-voor-gedragsdeskundigen-basis/