In actie voor het VN verdrag voor mensen met een handicap

De Sjoerd Foundation gaat aan de slag met het VN verdrag.

Sjoerd van Heesch heb ik leren kennen als vol en intens gedreven om het verdrag voor mensen met een beperking breed toepasbaar te maken. Na zijn onverwachte overlijden is er initiatief ontstaan vanuit direct betrokkenen en SamenTop om een Sjoerd Foundation op te richten om actief aan de slag te gaan voor de rechten van mensen met een beperking.

Een prachtig middel heeft Sjoerd zelf geleverd: gedichten, sprookjes en tekeningen.

Dat is samengebracht in een bundel. Door aanschaf ervan draag je bij, zo simpel is het. Bestellen kan:

info@sjoerdfoundation.nl

http://www.sjoerdfoundation.nl

Door de bundel draag je bij ‘aan een inclusiever Nederland’.