Het verschil maken voor meervoudige en complexe gezinnen!

De kenniswerkplaats Jeugd Friesland https://awtjf.nl/ organiseert met regelmaat webinars over relevante thema’s in de jeugdzorg.

Zo werd het thema rondom meervoudige en complexe gezinnen ingezet: hoe maak je het verschil?

Aan de hand van de richtlijn die hiervoor ontwikkeld is https://richtlijnenjeugdhulp.nl/gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen/ besprak Mariska van der Steege de belangrijkste uitgangspunten voor behandeling en de rol van de professional!

Goed dat juist nu dit over het voetlicht komt!