Goede collega en vriend overleden: Brian Twint

Afgelopen week is een goede collega en vriend overleden, Brian Twint.

Met hem heb ik zo’n 20 jaar opgetrokken in een veelheid van initiatieven en projecten, waarvan het meest in het oog springend onze gezamenlijke publicaties bij SWP en Boom: Verstandelijke beperking: definitie en context, en: Handboek verstandelijke beperking: 25 succesvolle methoden, en: Emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking.

Voor hem schreef ik een In Memoriam op LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/memoriam-brian-twint-jac-de-bruijn/?trackingId=5AxLgsCiL1pSrSYqySOveQ%3D%3D