Gewoon een normaal leven graag!

Het https://bensajetcentrum.nl/ organiseerde in samenwerking met Movisie de slotconferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’ voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Ook zij hebben verlangens als iedereen: ze willen meetellen en ze willen ‘huisje, boompje, beestje’. Vaak krijgen ze dat niet voor elkaar. Totale inclusie is misschien een illusie, maar meedoen kan echt beter!

Hoe kunnen we ondersteuning aan jongvolwassenen met een lvb verbeteren, o.a. rond werk, geld en vrije tijd? En hoe zorgen we dat niet alleen professionals maar ook de overheid en de hele samenleving hieraan gaan bijdragen? Die vragen stond centraal op de conferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’.

De conferentie vormt de afsluiting van het onderzoek ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad: een onderzoek naar de participatiekansen van jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking.’

Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam presenteerde de uitkomsten van het onderzoek en in een interview met prof. Jan Tøssebro  uit Noorwegen, vooraanstaand expert over leven met een beperking, werd doorgesproken over wat we kunnen leren van de Noorse inzet om mensen zo veel mogelijk thuis te laten wonen, én te laten meedoen aan werk en onderwijs?

Op de site van het Ben Sajetcentrum is verdere info terug te vinden