Gastcollege Organisatiekunde

Alweer een mooi moment, samen met Mirjam ter Horst een inspirerende middag met aios – studenten voor de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) aan het ErasmusMC.

Organisatiekunde gaat in op de rol en betekenis van de AVG in de organisatie en waar je als AVG van toegevoegde waarde bent. Tegelijk gaat het om concrete casuïstiek binnen de omgeving van een zorgorganisatie en waar je mee te maken hebt.

Organogram, plaats in de organisatie, communicatielijnen, artsenteam, samenwerking … komt vanzelf langs.

Op naar de volgende, over persoonlijk leiderschap!