Diversiteit en inclusie op Dies Natalis UvH

Afgelopen vrijdag was de diesviering van de Universiteit voor Humanistiek

Prof. dr. Anthony Pinn gaf een inspirerende reflectie op tal van vragen over het belang van een humanistische benadering van diversiteit. We zijn nog te passief! Black lives matter en racisme roepen om een stevige benadering van de witte systematische vanzelfsprekendheden. Wat betekent dit voor de UvH, voor haar beleid, het curriculum en het onderzoek?

Meer dan 200 deelnemers bespraken in breakoutrooms de impact op diverse deelterreinen.

De UvH heeft een werkgroep diversiteit en inclusie gevormd om dit thema stevig te agenderen.

https://www.uvh.nl/actueel/agenda/dies-2021-diversiteit-en-inclusie-met-anthony-pinn