De Enghoeve in beeld

Uitgenodigd voor een kennismaking met De Enghoede in Uitwijk!

Een mooie opvang, begeleiding en behandeling en diagnostiek voor kinderen, jongeren en volwassenen met een psychosociale zorgvraag. Kleinschalig en professioneel werkt een toegewijd team met een veelheid aan fysieke, creatieve, inclusief dieren, en professionele standaarden aan de verbetering van kwaliteit van leven.

“Samen, met rust en aandacht, present zijn, kleinschalig, plezier, ruimte voor iedereen” zien wij als onze kernwaarden. Wij proberen wederzijds respect voor elkaars grenzen te hebben en het systeem van de cliënt zo optimaal mogelijk te betrekken. Onze groene locatie biedt tal van fysieke mogelijkheden en daarmee een fijne leeromgeving om te ontwikkelen. Onze dieren nemen daarbij een speciale plaats in.

Een enthousiast team is aan de slag onder leiding van Ylona Mijnsters.

Info, verwijzing, aanmelding:

https://www.stichting-enghoeve.nl/