Contouren van de zorg 2025

Vanuit de Raad van Advies gewerkt aan de nu verschenen De agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025

Daarin wordt de visie van 40 hoogleraren en lectoren over de ontwikkeling van de zorg in de komende jaren weergegeven. Deze publicatie zal als uitgangspunt dienen voor activiteiten om hun visie te vertalen naar de praktijk van de diverse sectoren. Hierbij kan men denken aan (online) zorgtafels, invitational conferences, hackathons en aanvullende publicaties. Zo kunnen per sector en themagewijs kennis- en innovatieplatforms ontstaan die inhoud en vorm geven aan de doelstellingen van Beweging 2025.

Met een voorwoord door Prof. dr. M. Bussemaker, hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, Universiteit Leiden en Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Bestelbaar: https://www.uitgeverijdegraaff.nl/boeken-van-uitgeverij-de-graaff/mens-maatschappij/agenda-voor-de-toekomst