Contact: de ziel van de GGZ

“Empathie, compassie, validatie…
Steeds gaat het over contact tussen patiënt en behandelaar. Maar hoe máák je als therapeut contact als dat wordt afgeweerd? En hoe blíjf je in contact….? Vragen die niet alleen raken aan de ziel van de behandelrelatie, maar ook aan de ziel van de GGz.

Tijdens dit Singer Symposium Contact, de ziel van de GGz, wordt onder voorzitterschap van Alan Ralston het centrale thema conceptueel uitgediept vanuit de belangrijkste invalshoeken en modellen. Denk bij uitdiepen allereerst aan de psychodynamiek van de therapeutische relatie, maar daarnaast bijvoorbeeld ook aan het filosofisch perspectief. Alles bezien met het oog op individuele interacties, waarbij steeds de relevantie voor de dagelijkse klinische praktijk het uitgangpunt is. De presentaties worden ingeleid door Jan Rudolph de Lorm met een passend kunsthistorisch intermezzo.”

Het was een bijzonder inspirerende bijeenkomst op een even inspirerende locatie: het fraaie auditorium van Museum Singer in Laren

  .

Het geeft vanuit mijn perspectief een inhoudelijk theoretische verdieping op de publicatie ‘Op je blauwe ogen. Verbinden en vertrouwen in  de zorg’.