Coalitie zet in op VN Verdrag voor mensen met een handicap

Samen met de Coalitie voor Inclusie aan de slag voor mensen met een beperking!

Het VN verdrag hiertoe is in 2016 geratificeerd in Nederland. Inmiddels is een eerste rapportage verschenen. Het blijkt er nog niet best voor te staan in de praktijk. Nog veel te doen op gebied van toegankelijkheid, of participatie. Maar ook inzake ‘stigmatisering’.

Voor info en support: https://coalitievoorinclusie.nl/