Een stevige groep alumni bestuurskunde van TIAS business school mogen meenemen in de evenzo stevige verandering waarin zorg en welzijn zich bevinden.

Mooi om hen zo intrinsiek gemotiveerd aan het werk te zien om de toekomst nu aan te pakken!

Op 13 november vond Het Grote Zorgdebat 2023 over de gezondheidszorg plaats in de Beatrixhal in Utrecht.

In aanloop naar de verkiezingen gingen 8 partijvertegenwoordigers in debat over 4 belangrijke thema’s in de zorg:

Het waren korte rondes waarin de keuzes van de partijen nadrukkelijk aan de orde kwamen. Evenwel: Een zicht op hoe we de samenleving op zorg eigenlijk zouden willen inrichten had door de stellingenkeuzes geen kans van slagen.


Er was  een enorme belangstelling, ca 2000 mensen volgden het debat vooral online.

Observatie van Matthijs Heijstek via LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7129958623916539904/

“Het was een leuk opgezette avond waarin je een goed beeld kreeg van de verschillende standpunten. Toch overheerst bij mij wel een beetje een teleurgesteld gevoel. Dat heeft vooral te maken met de gehandicaptenzorg.

De GGZ, Jeugdzorg en speciaal onderwijs hadden van mij ook wel meer aandacht kunnen krijgen. Maar de gehandicaptenzorg is voor mij u eenmaal het gedeelte van de zorg dat ik kan overzien en waar grote problemen zijn.

Om samen te werken aan een toekomst voor de zorg aan mensen met een beperking is meer visie nodig dan ik vanavond heb kunnen ontdekken. Deze zorg is te complex en te kwetsbaar om in een paar boze oneliners te kunnen vangen. Iets wat mijns inziens wel een beetje gebeurde.

Ik denk dat samen werken aan een toekomst in dit geval begint met de erkenning dat er een groep buitengewoon kwetsbare mensen zijn en hun gezinnen die in alles afhankelijk zijn van wat wij als samenleving kunnen organiseren. Daarnaast ook de erkenning dat het moeilijk is en dat we daarom weg moeten proberen te blijven van de illusie van maakbaarheid (die wel doorklonk in zinnen als “5 levensjaren erbij, 30 procent minder administratie, 0 procent dit en zoveel miljard dat…”).

Voordat de politiek antwoorden en oplossingen gaan geven, zullen we eerst moeilijke vragen moeten stellen aan elkaar. Ik zou de kandidaat Kamerleden willen uitnodigen om samen met ons -alle betrokkenen in de zorg- de toekomst te gaan vormgeven door regelmatig contact te hebben en er voor te zorgen dat jullie goed geïnformeerd worden.”

Info en terugkijken: https://hetgrotezorgdebat.nl/

 

Op werkbezoek Stichting De Enghoeve in de vroege mist!

Landelijk mooi en met een sterke inzet voor kind, jeugd, volwassenen die het toch niet goed zelf kunnen redden.

Samen met een collega van de raad van toezicht een halve dag opgelopen met medewerkers en cliënten. Niet alleen zinnig om dit te doen, voor de concrete werkelijkheid van de ondersteuning en behandeling, maar vooral indrukwekkend hoe levens hier toch weer een beetje zin krijgen! De inzet van de medewerkers is daarbij overigens sterk en professioneel.

Dank voor de openheid voor de inkijk!

 

Op 28 oktober hebben we, Maria den Boef (ervaringsdeskundige), Marijke Doevendans (teamleider) en Judith Coolen (GZ-psycholoog) een workshop verzorgd op het landelijk LVB-congres. https://www.lvbcongres.nl/

Meer dan 50 deelnemers meegenomen in de voorwaarden, tips en trics om verbinding te maken op een gelijkwaardige manier, juist als het moeilijker wordt!

Mooie middag en een inhoudelijk rijke dag. Presentaties van de hoofdsprekers zijn terug te vinden in Sozio: