Belang van organisatiecontext bij probleemgedrag

Vandaag promoveerde Vanessa Oliver-Pijpers aan de EUR over een crucicaal thema: de rol van organisaties en de organisatiecontext bij  ‘challenging behaviour’ (gedrag dat uitdaagt!)

Vanuit het CCE is dit onderzoek ingezet en heeft geleid tot een sterk resultaat!
De vraag naar hoe een organisatie bijdraagt aan ontstaan en verloop van probleemgedrag is van groot belang, juist voor cliënten en medewerkers. Heb in een reflectie een bijdrage mogen leveren.

Noodzakelijk onderzoek! Noodzakelijk om er kennis van te nemen https://www.eur.nl/evenementen/promotie-av-alessandra-de-sousa-faria-2020-11-26

Info over het CCE: https://cce.nl/over-cce