Arbeidsmarkt anders benaderen: kijk naar wat kan!

Inaugurele rede prof. dr. Evelien Brouwers

Op vrijdag 28 mei hield Evelien Brouwers, PhD haar inaugurele rede met de titel: ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: je gaat het pas zien als je het door hebt’.

Haar benadering verschilt van de biomedische HR modellen die domineren: ze kiest nadrukkelijk voor de capability benadering in het verbeteren van de positie en mogelijkheden, instroom en mentaal behoud van medewerkers.

Een krachtige boodschap als het gaat om Mensenrechten en destigmatiseringParticipatie en rehabilitatiePsychosezorg

Rede: https://www.nspoh.nl/wp-content/uploads/2019/10/oratie-evelien-brouwers-28-5-2021.pdf