Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025

De agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025 is de eerste publicatie van Beweging 2025. Beweging 2025 heeft als doel een fundamentele verandering tot stand te brengen in de zorg en hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

  • denken vanuit de patiënt binnen zijn of haar sociale context (zorg en welzijn) en zijn of haar opvattingen over betekenisvol leven;
  • vakmanschap en vertrouwen in de professional en meer vrijheid en regie voor de professional;
  • voorkomen van bureaucratie en verminderen van de administratieve lastendruk;
  • gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten om (politieke) besluiten te onderbouwen;
  • gebruikmaken van ervaringsfeiten van bestuurders, medewerkers en patiënten/cliënten om (politieke) beslissingen te onderbouwen;
  • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst.

Beweging 2025 staat open voor cliënten/patiënten, medewerkers, bestuurders, wetenschappers en andere geïnteresseerden. We willen het niet laten bij woorden alleen, maar zullen ook handen en voeten geven aan onze ideeën in de praktijk.

In De agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025 wordt de visie van 40 hoogleraren en lectoren over de ontwikkeling van de zorg in de komende jaren weergegeven. Deze publicatie zal als uitgangspunt dienen voor activiteiten om hun visie te vertalen naar de praktijk van de diverse sectoren. Hierbij kan men denken aan (online) zorgtafels, invitational conferenceshackathons en aanvullende publicaties. Zo kunnen per sector en themagewijs kennis- en innovatieplatforms ontstaan die inhoud en vorm geven aan de doelstellingen van Beweging 2025.

info: http://www.agendavoordetoekomst.nl